RETOUREN

Alle Producten in ons assortiment Worden Getest op hun kwaliteit.

Mocht u om Wat voor Reden dan ook hierover Niet tevreden zijn, dan Kunt u Het product Binnen 14 kalender dagen na ontvangst Retourneren.

De eerste dag Gaat in op de dag van ontvangst. Weekenden en feestdagen Worden meegeteld!

Het Productie dient in nieuwstaat degelijk verpakt retour verzonden te Worden. Bij inbouw en aanpassingen Van het product vervalt Het recht op retour.

De retourzending dient u Vooraf aan te kondigen door Een e-mail te Sturen naar info@procartech.nl

Producten die niet in orginele staat zijn worden niet retour genomen.

Retourzending geschiedt op eigen risico en op eigen rekening.

Ongefrankeerde van Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen Worden door ons Niet in Behandeling genomen!

Retourzendingen Dienen degelijk verpakt In een omdoos verzonden te Worden

1) Producten die bij Procartech zijn aangeschaft worden alleen geaccepteerd wanneer dit RMA formulier volledig is ingevuld.

2) Ongebruikte producten die onder de omruilgarantie vallen, kunnen binnen één maand na factuurdatum omgeruild worden met als tegenprestatie een tegenorder ter waarde van de omgeruilde goederen. Er wordt geen geld uitgekeerd voor retour gestuurde artikelen. Wij rekenen 15% verwerkingskosten per RMA.

3) Retour gestuurde artikelen zonder dit RMA formulier , incomplete en/of beschadigde producten worden niet geaccepteerd. Het pakket kan door de klant zelf worden opgehaald of op kosten van de klant worden teruggestuurd.
 4) Retourzendingen, welke door Procartech niet geaccepteerd zijn, ontheffen de klant in geen enkel opzicht van haar betalingsverplichtingen.

5) Speciaal voor de klant bestelde goederen buiten ons assortiment komen niet in aanmerking voor de omruilgarantie.

6) Navigatie sysstemen , Carkits en alarmsystemen worden niet retour genomen. (Tenzij afgesproken)

Note: Heeft u het apparaat zelf getest op defecten? Valt de reparatie binnen de garantietermijn? Anders worden er onderzoekskosten in rekening gebracht a € 20,- plus de verzendkosten om de artikelen aan u te retouneren.

GARANTIE

Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, voorzien wij u graag zo snel mogelijk van een passende oplossing.

U krijgt een garantie van 1 jaar, volledige omruilgarantie. Indien het product niet binnen 7 dagen hersteld kan worden krijgt u van ons een vervangend exemplaar.

LET OP: De garantie komt te vervallen in de volgende gevallen:

  • indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Procartech of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • Bij doorverkoop van de productenf aan derden.
  • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • indien de kabels van het system zijn doorgeknipt.

Indien u vragen heeft over deze Voorwaarden dan Kunt u ons een e-mail sturen naar info@procartech.nl

Het retouradres is:

Procartech
Hopperzuigerstraat 7A
1333 HB Almere